ผลการประชุมอบรมสัมนา
ผลการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารระดับสูง อย.
      
  • > R2 ศึกษาดูงานกฎระเบียบการกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต GMP ของการผลิตตัวยาสำคัญ และสารปรุงแต่ง ที่นำมาใช้ในการผลิตภัณฑ์ยา

    ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี