ผลการประชุมอบรมสัมนา
ผลการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารระดับสูง อย.
      
  • > R2 ศึกษาดูงานด้านกฎระเบียบอาหารระบบจัดการความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป

    ระหว่างวันที่ 16 - 23 กันยายน 2560  สหภาพยุโรป