ผลการประชุมอบรมสัมนา
ผลการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารระดับสูง อย.
      
  • > ประชุมวิชาการนานาชาติ Danone Baby Nutrition 7th Asia Pacific Nutrition Symposium Early Life Nutrition : From Science to Clinical Practice

    ระหว่าง 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 สาธารณรัฐประชาชนจีน