ผลการประชุมอบรมสัมนา
ผลการเดินทางไปต่างประเทศ ของผู้บริหารระดับสูง อย.
      
  • > เข้าร่วมโครงการ ASEAN - Japan Health Exchange Program

    ระหว่าง 11 - 17 ธันวาคม 2559 ประเทศญี่ปุ่น