ข้อมูลต่างประเทศ
อื่นๆ
      
  • > รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ Ministry of Food and Drug Safety สาธารณรัฐเกาหลี

    ให้การยอมรับสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ Moringa oleifera Lam มากกว่า 50%