การดำเนินงานของ สปท.
คณะทำงานพิจารณา ข้อตกลงระหว่างประเทศ
      
  • > วัตถุประสงค์คณะทำงาน ข้อตกลงระหว่างประเทศ
  • > สำเนาคำสั่งคณะทำงาน