การดำเนินงานของ สปท.
คณะทำงานภารกิจ ด้านต่างประเทศ
      
  • > ผลการดำเนินงานคณะทำงานฯ ประจำปี 2554 - 2557