การดำเนินงานของ สปท.
ผลกระทบจากข้อตกลงการค้า Thai-EU
      
  • > ความเป็นมา