การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2554
      
  • > สัมมนาเรื่อง ผนึกกำลังผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015

    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 - 16.30 น.

    ณ ห้องประชุมมิราเคิลเอบี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

    +อ่านต่อ