การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2552
      
 • > อบรม เรื่อง การทำความตกลงระหว่างประเทศ มีขั้นตอน วิธีการ และผลบังคับใช้อย่างไร

  วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > บรรยาย เรื่อง ความตกลงระหว่างประเทศ : กรณีศึกษา The ASEAN Charter & ASEAN Sectoral MRA for GMP

  วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551  เวลา 09.00 - 12.00 น.  

  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > อบรม เรื่อง ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญ มาตรา 190

   

  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552  เวลา 13.30 - 16.30 น. 

  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • > อบรม เรื่อง การใช้หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ และ การอบรม เรื่อง หลักสูตรมารยาทในงานเลี้ยงรับรอง

  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552  ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ปาร์ค กทม.