การบรรยาย อบรม ความรู้ ภารกิจต่างประเทศ
ปี 2551
      
  • > บรรยาย เรื่อง มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS) และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to trades : TBT)

     

    วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-12.30  น. 

    ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา