ข่าวสารน่ารู้
- หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice :GPP) ตอนที่ 3
Download - 29 ม.ค. 2559
- หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice :GPP) ตอนที 2
Download - 25 ธ.ค. 2558
- หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice :GPP) ตอนที่ 1
Download - 30 พ.ย. 2558
- “วิตามิน”จัดเป็น “ยา” หรือ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ???
Download - 30 ต.ค. 2558
- ช่วยกันแจ้ง“ชื่อ-สกุล” ก่อนซื้อยา เพื่อขจัดปัญหา การใช้ยาไม่เหมาะสม
Download - 30 ก.ย. 2558
สำนักงานโครงการพัฒนาร้านยา
 
                โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา เป็นโครงการที่ถือกำเนิดจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม  เพื่อพัฒนาและรับรองร้านยาภายใต้ชื่อ "ร้านยาคุณภาพ" ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีร้านยาที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานรุ่นแรกจากสภาเภสัชกรรมจำนวน 26 ร้านตามประกาศสภา เภสัชกรรมที่ 12/2546 ลงวันที่ 27 กันยายน 2546 ทั้งนี้มีร้านยาที่ได้รับการรับรอง คุณภาพ เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับ ในการผลักดันการเพิ่มจำนวนของร้านยาคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ่านต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 427192
สหพันธ์เภสัชกรรมสากล (FIP) สหพันธ์เภสัชกรรมสากล (FIP) สภาเภสัชกรรม ฟาร์มาซีเน็ทเวอร์ค ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) กองควบคุมยา  อย.
Last Update :: 0 543