มาตรฐานร้านยา    |     ร้านยาคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด    |    การสมัครร้านยาคุณภาพ    |    สื่อสนับสนุน   

สหพันธ์เภสัชกรรมสากล (FIP) สหพันธ์เภสัชกรรมสากล (FIP) สภาเภสัชกรรม ฟาร์มาซีเน็ทเวอร์ค ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) กองควบคุมยา  อย.