| Home | About Us | ผู้บริหาร อย. | Site Map  
   
หมวดหมู่ ข่าวรับสมัครงาน/สมัครคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...  
    การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ 2561  
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
    รับสมัครคัดเลือกเภสัชกรปฏิบัติการ  
    ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ  
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบั...  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนป...  
    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา...  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญช...  
    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิ...  
 
หน้าที่ จาก 4   ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 37   |  หน้าถัดไป  
 

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7100 โทรสาร 0-2591-8444