หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ติดต่อเรา

 

ทางจดหมาย :
ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 11004 
 
ทางโทรศัพท์ :
0 2590 7410 (เพื่อติดต่อศูนย์ฯ)
0 2590 7354, 0 2590 7355 (เพื่อติดต่อร้องเรียน)
โทร. 1556 (สายด่วนอย. 1556)
ทางโทรสาร :
0 2590 1556
 
 
ทางอีเมล์ :
1556@fda.moph.go.th

ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร A ชั้น 1


สายรถเมล์ที่ผ่าน
ด้านถนน งามวงศ์วาน
63 , 69 , 104 , 114 , 134 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.114 , ปอ.126
ด้านถนน ติวานนท์
32 , 33 , 63 , 90 , 97 , 114 , ปอ.5 , ปอ.6 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.126 , ปอพ.1

--------------------------------------------------------------------------------Download : contact.a.y..pdf

 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th