หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์ม

 จำนวน 2 รายการ  
สมุดคู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์
 จำนวน 2 รายการ  
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 จำนวน 1 รายการ  
Download : การโฆษณาต้องห้าม.pdf
โฆษณาลักษณะใดผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อ
 
 
 
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th