หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ประเมินความพึงพอใจปี 2553
ประเมินความพึงพอใจปี 2553

ประเมินความพึงพอใจปี 2552
ประเมินความพึงพอใจปี 2552

ประเมินความพึงพอใจปี 2551
ประเมินความพึงพอใจปี 2551

หน้าที่ จาก 1 |  ผลลัพธ์ทั้งสิ้น 3 รายการ    
 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th