หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | โครงสร้าง | บุคลากร | ร้องเรียนด้วยตนเอง | เว็บบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา
 
ร้องเรียน เกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม, เสียงดัง, ควันพิษ, กลิ่นรบกวน, ขยะ ฯลฯ

ร้องเรียน เกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม, เสียงดัง, ควันพิษ, กลิ่นรบกวน, ขยะ ฯลฯ

- ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถร้องเรียน ที่
สายด่วนกทม. 1555
หรือ สำนักงานเขต นั้นๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม
click here)
- ต่างจังหวัด ร้องเรียนที่ ที่ทำการเทศบาลในแต่ละจังหวัด

 

 

                                ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

            88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556               E-mail :1556@fda.moph.go.th