คู่มือการจัดหาวัตถุเสพติดที่เป็นวัตถุดิบ โดยกำหนดแหล่งผลิต
 
 จัดทำโดย 

 

 
  • กลุ่มบริหารวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
  • กองควบคุมวัตถุเสพติด
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • กระทรวงสาธารณสุข

มีนาคม 2550

 
 
สามารถดาวน์โหลด คู่มือการจัดหาวัตถุเสพติดที่เป็นวัตถุดิบ
โดยกำหนดแหล่งผลิต ได้ที่นี่


  
คู่มือจัดซื้อวัตถุเสพติด.PDF
 
 

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
  คู่มือจัดซื้อวัตถุดิบ